Brunrotte er utbredt over hele Norge, spesielt der vi mennesker ferdes. Den er normalt 18-25 cm lang (uten hale) og veier mellom 200 og 500 gram. Den kom til Europa på 1700-tallet. Brunrotta trives på fuktige, mørke steder som for eksempel i kloakknettet, avfallsplasser, kjellere og i vegger og gulv i boliger.
Rotter er veldig sosiale, de lever i flokk. Under gode forhold vil antallet i en flokk raskt øke. Drektighetstiden er bare 21-24 dager, og det er vanlig med 5-7 unger i kullet.

Rotter er utstyrt med gnagerfortenner, som vokser opptil 1 cm. pr. måned. De gnager for å holde tannveksten nede og gjør stor skade på bygninger og mat. En voksen rotte trenger 20 – 30 gram mat pr. dag. De er også helt avhengig av tilgang på væske for å overleve, og trenger 15 – 30 ml. vann daglig.

Rotter har god hørsel, men dårlig syn. De har meget høyt utviklet berøringssans fordi de har sensitive kroppshår og følehår. Brunrotta er hovedsaklig nattaktive dyr, men kan også påtreffes på dagtid, spesielt hvis antallet er stort. De er gode til å klatre og har ingen problemer med å klatre rett opp en vegg hvis den ikke er for glatt. En rotte kan hoppe 90 cm vertikalt og over en meter horisontalt.

Rotter blir på verdensbasis regnet som en av de viktigste skadedyrene. Sammen med mus utgjør de store økonomiske tap, spesielt i bygninger der næringsmidler lagres, omsettes og produseres. De er smittespredere og kan overføre sykdommer til mennesker. I Norge er heldigvis denne risikoen minimal, men det blir registrert en del sykdommer som blir overført fra gnagere hvert år.