Faraomaur er en liten brungul maurart med en litt mørkere bakkropp enn resten av kroppen. Dette er en meget liten maurart, arbeiderne er 2 – 2,4 mm lange og dronningene 4 – 5 mm lange.

Faraomaur kan danne meget store kolonier med mange millioner arbeidere og flere tusen dronninger. Det kan da være mange reir som er forbundet med hverandre og reirene kan anlegges nesten hvor som helst bare temperatur og fuktighet er riktig. Den spiser så å si alt den kommer over, men den er spesielt glad i sukker, fett og proteiner. På sykehus kan de til og med forsyne seg av hud og blod fra åpne sår. Derfor kan faraomauren være en stor smittespreder. Den liker seg på fuktige steder som har gode vekstmuligheter for bakterier slik som rundt sluk og på toaletter.