Flått lever på pattedyr, fugler og krypdyr. Er mest vanlig i kyst og fjordstrøk, i tett og fuktig vegetasjon. De biter seg fast på mennesker og dyr når vi er ute i naturen. Det er som regel de voksne hunnene som biter seg fast og er vanskelige å få av. De kan bli opptil 10 mm når de suger blod. Det er viktig at hele dyret blir fjernet, og det finnes spesielle pinsetter som kan benyttes. Mange flåttarter kan overføre sykdomsfremkallende mikroorganismer som virus, og bakterier.