Fleskeklanneren eller fleskebillen tilhører familien klannere, Dermestidae. De voksne 7-9 mm lange billene er lett kjennelige på den svarte kroppen med et grått tverrbånd over forreste del av dekkvingene. Tverrbåndet har seks svarte prikker. Larvene blir opptil 15 mm lange. De er mørkebrune med gulhvit underside. Nær bakkroppsspissen på oversiden har den to krumme, bakoverbøyde kroker.

Fleskeklanneren er funnet i det meste av landet, men er vanlig i naturen bare i Sør-Norge og i andre deler av landet med tilsvarende høy sommertemperatur. Den samme utbredelse har den i uoppvarmede lager, mens den i bolighus kan formere seg i hele landet.

Av menneskets produkter er det tørrfisk, fleskeskinker, fenalår og tørre huder den oftest angriper. Den kan også leve på brød og finnes ofte på kjøkken i tilknytning til brødsmuler i og rundt kjøkkenbenk og komfyr. Der næringsmidler er lagret, kan den opptre i store mengder og gjøre alvorlig skade. I tørrfisklager er den et meget viktig skadedyr i Sør-Norge. Den har også vært tallrik i kraftforsiloer og i pelsdyrgårder.