Husmus er utrolig tilpasningsdyktige, og finnes så å si over alt der det bor mennesker. Den veier bare 12 – 30 gram, og kroppen uten hale er 6 – 9 cm.

I motsetning til rotter så yngler mus året rundt. Et kull består vanlilgvis av 4 – 7 unger, men det er blitt funnet kull helt opp til 20 unger. Antall kull i året kan vær så mange som 8, og ungene er kjønnsmodne ved 5 – 8 ukes alder. Da er det lett å forstå at bestanden kan øke eksplosivt hvis forholdene ligger til rette, og det ikke blir gjort tiltak. Mus er glad i frø, korn og kornprodukter, men de er ikke kresne i matveien og spiser ca. 3 gram fast føde pr. dag. Den kan også klare seg uten vann i lang tid hvis den har tilgang på fuktig mat. En voksen mus trenger ikke særlig stor åpning for å komme gjennom, den greier seg med ca. 6mm.

Sammen med rotter er mus en av de vikigste skadedyrene vi har, og i tillegg til mekaniske skader på bygninger og lignende utgjør disse dyrene også en smitterisiko når det gjelder sykdommer som kan overføres til mennesker og dyr.