Loftsfluene tilhører en egen slekt av spyfluer. De er mørke og grålige i fargen, og de forveksles ofte med vanlig husflue når de opptrer i hus. I enkelte tilfeller kan de opptre innendørs i så store mengder at de blir plagsomme. Loftsflue er mørk, og det er kun de fremste delene av hodet og antennene som er rødlig og brun. Størrelsen er 4,5-11 mm, og typisk for loftsfluene er at forkroppen er ganske tett dekket av gylne, krøllete hår. Bakkroppen har mørkere og lysere sjatteringer som forandres med lysets innfallsvinkel. Når loftsfluene sitter i ro, holdes vingene mer samlet enn hos andre spyfluer.

Loftsflua er om sommeren frittlevende utendørsarter, der de voksne individene lever av å suge nektar fra blomster, men de overvintrer som voksne fluer. Om høsten oppsøker de beskyttede skjulesteder slik som sprekker og hulrom i trestammer, stubber, husvegger og lignende. Dette gjør at man både høst og vår kan se loftsfluer i store mengder på soloppvarmete plasser i nærheten av disse skjulestedene. Overvintringen som voksne individer medfører at loftsfluene er noen av de første insektene man kan se om våren.

Loftsfluene har ikke det samme uhygieniske leveviset som spyfluene. Larvene utvikler seg ikke i åtsler, avføring eller råtnende stoffer. De voksne fluene tiltrekkes heller ikke av matvarer slik som spyfluene. Disse fluene er derfor av liten økonomisk betydning, og regnes ikke som et alvorlig problem.