Skrukketrollene er ovale gråbrune, og minner litt om små beltedyr.

Skrukketroll er det eneste krepsdyret som har tilpasset seg et liv på land. De viser sitt slektskap til krepsdyr ved at hunnen bærer eggene med seg i en spesiell rugepose på buken, og ved at de har gjeller. Skrukketrollets gjeller er et slags tynnhudet vedheng som er festet til beina. De er helt avhengig av fuktighet, for gjellene må hele tiden være dekket av en tynn vannhinne om de skal fungere. De har heller ikke et vanntett ytterlag slik som insektene. Dette er grunnen til at de vil tørke ut temmelig raskt om de kommer seg inn i tørre rom.

Skrukketrollene lever først og fremst av visne plantedeler, men de kan også gnage på døde dyr. De samles ofte på fuktige steder, og når de påtreffes i større antall inne er det som regel i forbindelse med fuktighet i kjellere og lignende.
Skrukketroll er helt ufarlig når det gjelder skade på bygninger eller på mennesker.

De kan i perioder være plagsomme når de har gode formeringsmuligheter i nærheten av hus.