Stokkmauren er Norges største maur, dronningen kan bli18 mm lang. Størrelsen på arbeiderne varierer ganske mye (5-14 mm), derfor kan den forveksles med arbeidere av rød skogsmaur. Rød skogsmaur har rødt hode, mens stokkmaur har helt svart hode. Stokkmauren har også hårete bakpart, noe skogsmauren ikke har. Røde skogsmaur vil sette bakkroppen mellom beina og sprute maursyre hvis du pirker bort i den. Dette gjør ikke stokkmaur.

Stokkmaur finnes over hele landet, og er en av få insektarter som kan gjøre skade på husene våre. Skadeomfanget kan bli ganske stort når mauren gnager ut tre eller isolasjonsmateriale for å lage reir. Mat finner stokkmauren stort sett utenfor huset.

De fleste maurangrep er i yttervegg. Gulv og tak er også mulige oppholdssteder. Dersom det finnes fukt- eller råteskader i huset bør man sjekke disse stedene. Stokkmauren søker varme og soloppvarmede vegger, gulv med varmekabler, bak kjøleskap, oppvaskmaskin og lignende er vanlige angrepssteder. Gulv med varmekabler og er spesielt utsatt.