Kakerlakkene regnes som svært primitive insekter. Av de ca 4000 artene av kakerlakker som finnes i verden regnes bare omtrent 20 som skadedyr. Av disse er nok Tysk kakerlakk den vanligste.

Tysk kakerlakk er en tropisk art som er blitt innført til Norge. Den er nå utbredt over nesten hele verden, og regnes som den viktigste arten av kakerlakker når det gjelder skadeverk. Den har en flattrykt kropp, oval kroppsform, lite hode og lange trådformete antenner. Tysk kakerlakk har velutviklede vinger som den bruker til glideflukt. Ved vanlig bevegelse løper den på de tynne, raske bein. Voksne tyske kakerlakker er lysebrune til brungule av farge og ca. 1,0-1,6 cm lange, og den kjennes enkelt igjen på de to svarte langsgående stripene på halsskjoldet.

Kakerlakker er altetende og nattaktive insekter. Om dagen sitter de gjemt i sprekker, under f. eks komfyrer og bak kjøleskap der det er mørkt. De beveger seg utrolig raskt hvis de blir skremt. Hvis man observerer kakerlakker ute i lyset tyder det på en meget stor bestand. De er avhengige av varme områder (25-33°C), samt tilgang på vann og fuktighet.

Kakerlakker gjør skade på matvarer ved å spise på dem, og ved å spre avføring og et illeluktende sekret. Lukten som kakerlakker avgir er ubehagelig og ofte svært sjenerende. Størst økonomisk betydning har nok kakerlakkene for restauranter og matvareprodusenter. Hvis man har vært i utlandet på steder hvor det er mye kakerlakker, bør man sjekke bagasjen grundig når man kommer hjem slik at man ikke får disse insektene inn i huset.