Små dyr som kommer inn i ditt hjem eller din virksomhet, krever like stor oppmerksomhet som mus og rotter. Disse insektene kan forårsake store materielle ødeleggelser på trevirke, tekstiler m.m. I tillegg kan de være kilde til sykdomssmitte og irritasjon både på jobb og i hjemmet. Dette kan bekjempes og forebygges på en sikker og effektiv måte.