Serviceavtale skadedyr bedriftskunder

Skadedyrforskriften sier:

Eier eller bruker av bygning/innretning, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Eier eller bruker av bygning/innretning, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.

Serviceavtale:

En serviceavtale tilpasses enhver bedrift som ønsker å forebygge, og dermed heve sin hygienestandard.

Med en løpende serviceavtale kan du at hindre at skadedyr påfører din bygningsmasse og elektriske anlegg store kostbare skader, og at skadedyr overfører smittsomme sykdommer, eller blir årsak til sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker.

Skadedyrkontrollen tilbyr gjennom sine serviceavtaler:

• Forebygging mot rotter og mus
• Systemer som registrerer lagervareinsekter
• Forebygging mot flyende insekter
• Forebygging mot kakerlakker, maur, treskadende insekter som husbukk, borebiller, stokkmaur og svart tremaur
• Elektriske insektsfeller / limfeller
• Fuglesikring, fangst og fasadevern
• Desinfisering, samt salg av utstyr og preparater til desinfisering
• Salg av utstyr og preparater til fluebekjempelse

Inspeksjon:

Vi tilbyr en gratis inspeksjon som vil avdekke eventuelle uheldige forhold i din bedrift når det gjelder skadedyrforekomst. Etter utført inspeksjon gir vi et tilbud på en avtale med oss, tilpasset din bedrift og dens behov.

Servicebesøk

Våre servicebesøk utføres rutinemessig, og vi følger med på aktivitet av skadedyr hos kunde, og slår ned dette på et tidlig tidspunkt. Skulle det være behov for besøk utover det som er avtalt, vil disse utføres kostnadsfritt fra vår side hvis kunde følger de anbefalinger som er gitt. Vi vil til enhver tid være tilgjengelig som en rådgivende part ovenfor kunde når det gjelder skadedyr.

Dokumentasjon:

Etter hvert servicebesøk blir det utarbeidet en servicerapport som beskriver våre observasjoner, eventuelle forebyggende tiltak, preparater i bruk og anbefalinger til våre kunder på områder som bla. a. lagringsforhold, vedlikehold, renhold, avfallshåndtering og andre kritiske punkter.

Hvorfor velge en serviceavtale?

Forebyggende skadedyrkontroll er viktig for å sikre bygninger og hindre smittefare fra skadedyr til menneske. Ved å velge en serviceavtale slipper du tenke på dette selv. Vi kommer på faste servicebesøk, tilpasset ditt behov, og holder aktivitet av skadedyr nede.

Du sikrer også din bedrift et fremtidig godt renommé. Problemer med skadedyr øker risikoen for negativ omtale og redusert omsetning.

En næringsmiddelvirksomhet må forholde seg til et strengt regelverk, og skadedyr i lokaler der næringsmidler håndteres eller lagres anses som helsefare, og vil gi varsel om vedtak eller stengningsvedtak hvis Mattilsynet kommer på besøk.

Din bedrift vil med en avtale og dokumentasjon fra servicebesøkene som Skadedyrkontrollen ØST utfører kunne vise til at krav i forskrifter i forhold til skadedyr er dekket ved kontroll fra tilsynsmyndigheter.

Kontakt oss for en uforpliktende befaring